วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สตรีนิยม

สตรีนิยม
สตรีนิยม คือกลุ่มสังคม และกลุ่ม การเมือง ที่ออกมาเคลื่อนไหว. สตรีนิยมออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มองชายและหญิงอย่างแตกต่างกัน สตรีนิยมกล่าวว่าผู้หญิงถูกกระทำโดยสังคมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และต้องหยุดเดี๋ยวนี้ ผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวในสังคมคือ นักเคลื่อนไหวสตรีนิยม
3 มุมมองสำคัญของสตรีนิยม:
กลุ่มแรกเชื่อว่าเราควรกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกันในสังคมระหว่างชายและหญิง เพราะผู้คนไม่ควรนำเรื่องเพศมาแบ่งแยก อีกทั้งเพราะชายกับหญิงนั้นแทบไม่แตกต่างกันเลย วัฒนธรรมที่ให้ผู้ชายไปทำงานและผู้หญิงทำงานบ้านเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิง
กลุ่มที่สองเชื่อว่าชายกับหญิงนั้นแตกต่างกัน แต่ความแตกต่างนั้นก็ไม่ควรนำไปสู่การปฏิบัติที่เอนเอียง วัฒนธรรมที่ให้ผู้ชายไปทำงานและผู้หญิงทำงานบ้านเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่อาจจะถูกแต่รัฐ หรือผู้ชายก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เช่นดูแลผู้หญิงที่ทำงานอยู่กับบ้านให้ดีขึ้น
กลุ่มที่สามเชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และสังคมทุกวันนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้เชื่อว่าสังคมในวันนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ชาย ซึ่งให้ผู้หญิงอยู่ตามหลัง ดังนั้นควรจะมีการปฏิวัติเพื่อให้ทั้งสองเพศเท่าเทียมกัน
ประวัติศาสตร์ของสตรีนิยม
แมรี่ วูลสโตนคราฟ
สตรีนิยมมีแนวคิดนี้ตั้งแต่เรื่องสิทธิของบุคคล. แนวคิดนี้ทันสมัยมากในสมัยนั้นโดยนักปรัชญา ในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 เช่น แมรี่ วูลสโตนคราฟ จอน สจ็วต มิล. หลังจากนั้นในศตวรรษที่20 ก็มีกลุ่มมากมายที่เรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกตั้ง ในหลักประชาธิปไตยจนในปัจจุบันหลายประเทศได้มีนายกรัฐมนตรี และประธานาธบดีที่เป็นผู้หญิง
ทำไมบางคนถึงคัดค้านสตรีนิยม
บางคนคิดว่าถ้าสตรีนิยมเกิดขึ้นอย่างจริงจัง สังคมจะอ่อนแอ อีกทั้งอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เป็นในคัทภีร์ไบเบิ้ล พระเจ้าสร้างอดัมก่อน และจึงสร้างอีฟ ให้แก่อดัม ผู้คนจึงคิดว่านั่นหมายความว่า พระเจ้าสร้างผู้หญิงมาเพื่อผู้ชาย ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นผู้นำไม่ได้ และข้อถกเถียงนี้ก็ยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีที่ได้รู้จักครับ ยินดีรับฟังความคิดเห็น ครับ

    ตอบลบ